CRM מאמרים

איש עסקים ודמות של בנאי עם רקע של בניינים

איך משיגים לידים לנדל"ן?

ידעתם שבמדינת ישראל פועלים כיום עשרות אלפי סוכני נדל"ן? נתון בהחלט לא מפתיע. נדל"ן הוא השוק הרווחי ביותר במדינה בפער גדול אל מול שווקים רבים

קרא עוד
איש עוטף עם הידיים איקון של איש קטן

איך משמרים לקוח?

 בעולם שעוברת בו כמות מטאורית של תוכן, מידע וגירויים בכל שנייה, קשה מאד לתפוס את תשומת הלב של בני האדם. עוד יותר קשה לגרום להם

קרא עוד
איש עסקים ודמות של בנאי עם רקע של בניינים

איך משיגים לידים לנדל"ן?

ידעתם שבמדינת ישראל פועלים כיום עשרות אלפי סוכני נדל"ן? נתון בהחלט לא מפתיע. נדל"ן הוא השוק הרווחי ביותר במדינה בפער גדול אל מול שווקים רבים

קרא עוד
איש עוטף עם הידיים איקון של איש קטן

איך משמרים לקוח?

 בעולם שעוברת בו כמות מטאורית של תוכן, מידע וגירויים בכל שנייה, קשה מאד לתפוס את תשומת הלב של בני האדם. עוד יותר קשה לגרום להם

קרא עוד